Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu

SORUMLULUK VE TAZMİNAT HUKUKU SEMPOZYUMU
28-29 Mayıs 2009


Açılış Konuşması
Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN

Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu (28 Mayıs 2009)

1. Oturum
Tazminat Hukukunda Yaşanan Gelişmeler

Oturum Bşk. Prof. Dr. Fikret EREN

Rekabet Hukukunda Üç Kat Tazminat
Doç. Dr. Metin TOPÇUOĞLU

Haksız Rekabette Tazminatın Hesaplanmasında Yeni Gelişmeler
Yrd. Doç. Dr. Bünyamin GÜRPINAR

Tazminatın Götürü Olarak Belirlenmesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM

2. Oturum
Tehlike ve Güven Sorumluluğu Alanında Gelişmeler

Oturum Bşk. Prof. Dr. Mehmet ÜNAL

Tehlike Sorumluluğunun Genel Kural İle Düzenlenmesi
Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK

Hukukumuzda Tehlike Sorumluluğu Uygulanması ve Yeni Borçlar Kanunu Tasarısındaki Düzenlemesi
Doç. Dr. Refik KORKUSUZ

Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesi Uyarınca Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu
Doç. Dr. Cemal OĞUZ

Sorumluluk Hukukunun İkili Yapısının Aşılması Çabalarının ürünleri Olarak Culpa In Contrahendo ve Güven Sorumlulukları
Dr. Huriye Reyhan DEMİRCİOĞLU

3. Oturum
Çevre ve Ürün Sorumluluğunda Yaşanan Gelişmeler

Oturum Bşk. Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN

Genetiği Değiştirilmiş Ürünlerden Sorumluluk
Prof. Dr. M. Fadıl YILDIRIM

Milletlerarası Özel Hukukta Ürün Sorumluluğuna İlişkin Kurallara Genel Bakış
Doç. Dr. Feriha  Bilge TANRIBİLİR

Üreticinin Sorumluluğu
Dr. Tuba KARAMAN

Çevre Korunmasında Sorumluluk Hukukunun Yeri
Yrd. Doç. Dr. Şafak KAYPAK

Avrupa Birliğinde Çevresel Sorumluluk Alanında Yaşanan Gelişmeler
Dr. Süheyla ALICA

Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu (29 Mayıs 2009)

1. Oturum
Taşıma ve Sigorta Hukukunda Yaşanan Gelişmeler

Oturum Bşk. Prof. Dr. Kudret GÜVEN

Hava Taşımacılığında Sorumluluk ve Tazminat
Yrd. Doç. Dr. Hülya GÖKTEPE

Karayoluyla Uluslararası Eşya Taşımalarından (Cmr) Doğan Hukuki Sorumluluk
Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU

Sigortacının Sorumluluğu İle İlgili Gelişmeler
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZDAMAR

2. Oturum
İdarenin Sorumluluğu Konusunda Yaşanan Gelişmeler

Oturum Bşk. Prof. Dr. E. Ethem ATAY

Risk İlkesi Gereğince İdarenin Kusursuz Sorumluluğu Bağlamında Sosyal Risk İlkesi
Doç. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN

Manevi Tazminat İstemi Tam Yargı Davalarında Hak Sahipliği
Dr. Müzeyyen EROĞLU

Danıştay Kararlarında Hizmet Kusuru-Kişisel Kusur Ayrımı
Hakim Yunus AYKIN

İdarenin Kusurlu Personeline Rücu Sorunu
Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ

3.Oturum
Oturum Bşk.. Danıştay 10. Dairesi Bşk. Mehmet ÜNLÜÇAY

Avrupa Birliği Ülkelerinde İdarenin Sorumluluğunun Temel İlkeleri
Prof. Dr. E. Ethem ATAY

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararlarında İdarenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran Haller
Dr. Celal IŞIKLAR

Sağlık Hizmetleri Dolayısıyla İdarenin Sorumluluğu
Dr. Zühal BEREKET

Genel Değerlendirme
Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN