Dergi Hakkında
  • Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1997 yılından itibaren yılda 2 sayı, 2011 yılından itibaren ise yılda 4 sayı olarak yayınlanmakta olan hakemli bir dergidir.
  • Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından 27.05.2010 tarihinden itibaren veritabanında taranmaktadır.

Çift hakemli bir dergi olan Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, konu sınırlandırması olmaksızın hukuk alanında yapılan tüm akademik çalışmalara yer vermektedir.

Derginin amacı, hukuk literatürüne katkı sağlamaktır.