Cilt 8, Sayı 1-2 (Haziran-Aralık 2004)

ÖZEL HUKUK

Prof. Dr. Oğuz Kürşat ÜNAL
Sermaye Piyasası Mevzuatında Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Doç. Dr. Şahin AKINCI
Medeni Kanun'da Kadın ve Aile

Yrd. Doç. Dr. Cemal OĞUZ
Kapıdan Satışlarda Tüketiciye Tanınan Cayma Hakkının Kullanılmasının Şartları ve Caymanın Sonuçları

Yrd. Doç. Dr. Mertol CAN
Yeni Medeni Kanun'un İnşaatçı (Yapı) İpoteği Hakkındaki Hükümleri İle İpoteğin Kendi Adına
Tescilini Talep Edebilecek Kişiler Bakımından Bir Değişiklik Yapılıp Yapılmadığı Meselesi

Yrd. Doç. Dr. Süleyman YALMAN
Evlat Edinmede Rıza

Dr. Selda GÜNEŞ CEYLAN
Roma Hukukunun Günümüz Hukuk Düzenlerine Etkisi

Dr. Mehmet ALTUNKAYA
Sözleşmenin Kuruluşundan Önce Tüketicinin Korunması

Dr. Adnan DEYNEKLİ
Davalının Yokluğunda İncelenen Yetki İtirazının Reddine İlişkin Kararın Tebliği Zorunlu mudur?

Yrd. Doç. Dr. Gökçe TÜRKOĞLU-ÖZDEMİR
Roma İcra Hukuku

KAMU HUKUKU

Prof. Dr. Attila ÖZER
Election Systems And Fair Representation

Prof. Dr. Hasan TUNÇ
Uluslararası Sözleşmelerde Azınlık Hakları Sorunu ve Türkiye

Prof. Dr. Gül AKYILMAZ
Osmanlı Devleti'nde Yönetici Sınıf-Reaya Ayrımı

Doç. Dr. Cumhur ŞAHİN
Sanığın Savunmasını Hazırlamak İçin Gerekli Zamana ve Kolaylıklara Sahip Olma Hakkı (İhas 6/3-b)

Yrd. Doç. Dr. Cemil KAYA
Kamu Görevlilerinin Seçimlere Katılmak Üzere Görevden Çekilmesi ve Göreve Dönmesi

Dr. Mesut AYDIN
1982 Anayasası'nda TBMM'ne Bireysel Başvuru Hakkı ve Uygulaması

Bu sayımızın tamamını görmek için tıklayınız