Cilt 5, Sayı 1-2 (Haziran-Aralık 2001)

ÖZEL HUKUK

Prof. Dr. Oğuz Kürşat ÜNAL
Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Hasan Seçkin OZANOĞLU
Türk Medeni Kanunu'nun 940. Maddesinin II. Fıkrası (Motorlu Araç Rehni) Üzerine

Arş. Gör. Mustafa Sencer KARA, Av. Mustafa Yaşar DEMİRCİOĞLU
Baro Hakem Kurullarının Anayasal Dayanağı

Yrd. Doç. Dr. Gül EFEM
Hukuki Açıdan Rekabet Etiği

KAMU HUKUK

Doç. Dr. İzzet ÖZGENÇ, Doç. Dr. Cumhur ŞAHİN
İddia ve Savunma Hakkı

Doç. Dr. Cumhur ŞAHİN
Tahliye Öncesi ve Sonrası Hükümlüye ve Eski Hükümlüye Yardım

Yrd. Doç. Dr. Ali AKYILDIZ
Memur Yargılamasında İdari Süreç

Dr. Elif Sibel PÜRSÜNERLİ
Bütçede Kayıt Dışı ve Yanıltıcı İşlemler: Bütçe Denetiminde Sayıştay'ın Rolü ve Etkinliği

Bu sayımızın tamamını görmek için tıklayınız