Cilt 21 Sayı 3 (Temmuz 2017)

İçindekiler                                                                                                                                            

Derginin Tam Metni

Makaleler

ÖZEL HUKUK

Yargı Kararları Işığında Bozmadan Sonra Islaha Gidilip
Gidilemeyeceği Üzerine Düşünceler

Cenk AKİL / Elif Irmak BÜYÜK

Türk Borçlar Kanunu’nun 603. Maddesinin Kıymetli Evrak
Hukukunda Uygulanabilirliği - Avalde Eşin Rızası Aranmalı mı ?

Mehmet Çelebi CAN

Türk – İsviçre Medeni Kanunlarına Göre Evlilik Sonrası Katkının
(Yoksulluk Nafakasının) Şartları (TMK m. 175 – ZGB m. 125)

Mustafa ŞAHİN

Konsolosluk Evlenmelerinin Şekline Uygulanacak Hukuk
Cansu AKGÜN

Limited Ortaklıklarda Ortakların ve Müdürlerin
Sır Saklama Yükümlülüğü

Gökhan AKTEPE

Kız Çocuklarının Hak Sahipliğinin
İsteğe Bağlı Sigortalılıklarına Etkisi

Demet BELVERENLİ

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesinin Tarafları
Emin ÇAMURCU

TTK m. 367 Kapsamında Banka Kredi
Komitesinin Konumu ve Hukuki Niteliği

Himmet KOÇ

KAMU HUKUKU

Global Hi̇drojen Bankası
Münci ÇAKMAK / Hilal ALBAL

Maden Arama ve İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Mali
Yükümlülükler ve Bunların Hukuki Niteliğinin Analizi

Uğur YİĞİT / İlhami ÖZTÜRK

Yerel Halkın Korunan Alan Mevzuatına İli̇şki̇n Bi̇lgi̇
Düzeyleri̇ni̇n Beli̇rlenmesi̇: “Küre Dağları Mi̇lli̇ Park

Yavuz GÜLOĞLU / Nur BELKAYALI / Hakan ŞEVİK