Cilt 20 Sayı 3 (Temmuz 2016)

İçindekiler                                                                                                                                            

Derginin Tam Metni

Makaleler

ÖZEL HUKUK

Genel İşlem Koşullarındaki Sorumsuzluk Kayıtlarının
Hukuken Değerlendirilmesi

Elif AYAN

Ticari İş - Tüketici İşlemi İlişkisi
Eren ÇITIR

Hukuki Güvenlik İlkesi̇ Açısından Takip Ekonomisi
Mesut KÖKSOY

Spor Tahkim Mahkemesinin Disiplin Yaptırımlarına İlişkin Kamu
Düzeni Müdahalesi: İsviçre Federal Mahkemesinin Matuzalem
Kararı Çerçevesinde Bir Değerlendirme

Alper Çağrı YILMAZ

Yan Sınırlama Kavramı, Tarihi Gelişimi, Hukuki Niteliği ve Unsurları
Ahmet Baybars ÖZŞAHİN

Bir Hukuk Sorunsalı Olarak Güncel Gelişmeler
Işığında Türkiye’de Hayvan Hakları

Alper UYUMAZ

KAMU HUKUKU

“Uluslararası Suyollarının Ulaşım Dışı Amaçlarla Kullanılması
Hukukuna İlişkin Sözleşme” Uygulamasında “Danışma Yöntemi”

Selcen ERDAL

Kanuni Temsilcilerin Amme Borçlarından Sorumluluğu:
Kusurlu Sorumluluk v. Kusursuz Sorumluluk

Ahmet Emrah GEÇER

İptal Davasinda Feragatin Uygulanabilirliği
Faruk GÖÇGÜN

Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma Yaptırımının Türk
Ceza Adalet Sistemindeki Tarihsel Gelişim Süreci

Musa KAYA

Hayvanların Korunmasına Dair Görüşlere Eleştirel Bir Bakış
Dilara Buket TATAR

İdare Hukukunda Kamu Gücü Ayrıcalığı Kavramı ve
Bir Kamu Gücü Ayrıcalığı Olarak Hukuka Uygunluk Karinesi

İsmail UÇAR

John Locke’ta Doğa Durumu ve Direnme Hakkı
Burcu DEĞİRMENCİOĞLU YILDIZ

Suç Örgütünün Propagandasını Yapma Suçu ve
Türkiye Açısından AİHM Kararlarına Yansıması

Fatih YURTLU