Cilt 20, Sayı 1 (Ocak 2016)

İçindekiler                                                                                                                                            

Derginin Tam Metni

Makaleler

ÖZEL HUKUK

Türkiye ve Almanya`da Hukuk Eğitimi - Diplomaların Denkliği
Doç. Dr. Rauf KARASU, LL.M., Dr. Jur. (Heidelberg)

Banka Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Tüzel Kişi
Mehmet Çelebi CAN

Türk Hukukunda Alışveriş Merkezi Kiracılarının
Ortak Giderlerden Sorumluluğu

Huriye Reyhan DEMİRCİOĞLU

Arabuluculuk ve Arabuluculuğun Ebeveynler Arasındaki
Uluslararası İhtilafl arda Uygulanabilirliği

Gonca Gülfem BOZDAĞ

Üstün Nitelikte Özel ve Kamusal Yararın Basın Faaliyetlerinde Fikri Hak
Sahipliğine Getirilen Sınırlamalar Bakımından Görünümü

Seda KARA KILIÇARSLAN

TTK. Kapsamında Gemi Kira Sözleşmesinin
Unsurları ve Hukuki Niteliği

Salih ÖNDER

Türk Hukukunda İzahnameden Doğan Hukuki Sorumluluğun Esasları
Gökçen TURAN

KAMU HUKUKU

Vergi Usül Kanunu Md. 3/B Hükmü Çerçevesinde
KDV İndirimi Uygulamasının Değerlendirilmesi

Erdem ATEŞAĞAOĞLU

İdarenin Sağlık Hizmetlerinden Doğan Tazmin
Sorumluluğu ve Danıştayın Yeni Yaklaşımı

Aydın AKGÜL

Jean Bodin’in Devlet Teorisi Üzerindeki Osmanlı Etkisi
Ergin ERGÜL

Yalan Tanıklık Suçu (TCK m. 272)
Neslihan GÖKTÜRK

Disiplin Cezalarının Geri Alınması
F.Ebru GÜNDÜZ

Türk Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararlarında
Tutuklu ve Hükümlülerin Haberleşmesi

Ramazan Onur KARADENİZ

Türkiye’de Bitmeyen Tartışma: Hükümet
Sistemi Üzerine Değerlendirmeler

Doğan KILINÇ

İş Kazalarından Doğan Ceza Sorumluluğunda Kusur Tespiti
Halid ÖZKAN

Süresinde Ödenmeyen Karar ve İlam
Harçlarına Gecikme Zammı Uygulanması

İlhami ÖZTÜRK