Cilt 2, Sayı 1-2 (Haziran-Aralık 1998)

ÖZEL HUKUK

Prof. Dr. Kudret GÜVEN
4320 Sayılı "Ailenin Korunmasına Dair Kanun"un Getirdiği Hukuki Tedbirler

Prof. Dr. Oğuz Kürşat ÜNAL
Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar

Doç. Dr. İhsan ERDOĞAN
Evlilik Dışı Çocuğun Tabii Babası Kolu Hısımlarına Mirasçı Olması ve Baba Kolu Hısımlarının Ona Mirasçı Olması

Doç. Dr. Süha TANRIVER
Genel Vekalet (Temsil)-Özel Vekalet (Temsil) Ayırımı

Doç. Dr. Nüket SARACEL
İhbar Tazminatı ve Diğer Tazminatlarla İlişkisi

Yrd. Doç. Dr. Mertol CAN
Çek Hamilinin Muhatap Bankaya Karşı Hukuki Durumu

Yrd. Doç. Dr. Ömer ÖZKAN
Anonim Ortaklıklarda Yeniden Değerleme Suretiyle Esas Sermaye Artırımı

Yrd. Doç. Dr. Mahmut GÖÇER
Fransız Hukuki ve Avrupa Hukukunda Medeni Hal Rejimine İlişkin Birkaç Problem

Dr. Ahmet TÜRK
Hukuka Aykırı Olarak Bilançoda Karın Düşük Gösterilmesi Halinde Pay Sahiplerinin Hakları

Dr. Alim TAŞKIN
Hakem Mahkemesinin Kendi Yetkisi Hakkında Hüküm Vermesi

Dr. Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR
Türk Hukukunda Sporcuların Hukuki Durumu

KAMU HUKUK

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ
Genel Olarak İdarenin Sözleşmeleri

Prof. Dr. Servet ARMAĞAN
Basın Hürriyeti ve Sınırları

Doç. Dr. Hasan TUNÇ, Arş. Gör. Faruk BİLİR
Cumhuriyet Dönemi Anayasalarımızda Milliyetçilik Anlayışı ve Atatürk Milliyetçiliği

Doç. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ
Milli Egemenlik Kavramının Gelişimi

Doç. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ
Bir Hukuk Tanımı Vermenin Zorunluluğu

Yrd. Doç. Dr. Ender Ethem ATAY
Avrupa Birliği Üyesi Olmanın Vatandaşlara Tanınmış Olduğu Belli Başlı Haklar

Yrd. Doç. Dr. Cumhur ŞAHİN
Duruşmada Sanığın Önceki İfadelerinin Okunması

Dr. Mesut Hakkı CAŞIN
Keeping The Peace With New Dimensions Of International Humanitarian Law

Dr. Gürsel ÖZKAN
İdari Rejim Olarak Örnek Aldığımız Fransa'da, İdari Usul ve Bilgi Edinme Hakkına İlişkin Düzenlemeler

ÇEVİRİLER

Prof. Dr. Z. Sacit ÖNEN
Akdeniz'de Gelir Vergisi'nin Arkeolojisi

Yrd. Doç. Dr. Ender Ethem ATAY
Avrupa Birliği Anayasası

Dr. Selim ERDOĞAN
Eğitim ve Ekonomik Kalkınma

Arş. Gör. İbrahim AYDINLI
İş Hukukunda Butlan (Geçersizlik)'ın Uygulanmasına İlişkin Yargıtay Kararı İncelemesi

Bu sayımızın tamamını görmek için tıklayınız