Cilt 19, Sayı 2 (Nisan 2015)

İçindekiler                                                                                                                                            

Derginin Tam Metni

Makaleler

ÖZEL HUKUK

Ticari İş Kavramı, Sınırlandırılması ve Faiz Meselesi
Kürşat GÖKTÜRK

Türk Özel Hukukunda Şiddet ve Israrlı Takip Kavramı İle
Israrlı Takip Mağdurunun Korunması

Alper UYUMAZ / İdris AKDAĞ

İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması
A. Eda MANAV

Tv Copycatting: Determining The Threshold Between
Legal Copying And Copyright Infringement

Onur ŞAHİN

Mirasçılık Sıfatını Kaybedenlerin Miras Ortaklığı İle İlişkileri
Özlem SARI FİDAN

KAMU HUKUKU

İnsan Zararları Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevlerine
Dair Kanun Teklifine Eleştirel Bakış

Bahtiyar AKYILMAZ / Çınar Can EVREN /
Kamile TÜRKOĞLU ÜSTÜN / Begüm İSBİR /
Emine KARAGÖZ CİN / Hilal ALBAL /
Halim Alperen ÇITAK

Disiplin Makamlarının Disiplin Cezası Verme
Yetkileri Üzerine Bir Değerlendirme

Adil BUCAKTEPE

Les Regimes Legislatifs De Responsabilite Administrative En France
Fatma Didem SEVGİLİ GENÇAY

Yasa, Kanun Hükmünde Kararname ve Mahkeme
Kararları Işığında Tam Gün Sorunsalı

Nihan Yancı ÖZALP