Cilt 17, Sayı 4, (Ekim 2013)

İçindekiler                                                                                                                                            

Derginin Tam Metni

Makaleler

ÖZEL HUKUK

Pazarlamacılık Sözleşmesi
Umut AKDENİZ

4857 Sayılı İş Kanunu’nda Düzenlenen Alt İşveren Hükümlerinin
Deniz Taşıma İşlerinde Uygulanıp Uygulanamayacağına
Dair Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi

İbrahim AYDINLI

Oto Kiralama Klozlu Kasko Sigortası İle Güvence Altına Alınan
Araçlarda Sigorta Ettirenin Sözleşme Süresi İçinde Beyan Yükümlülüğü

Huriye KUBİLAY

Türk Borçlar Hukukunda Hilenin Münferit Uygulama Alanları
H. Kübra ERCOŞKUN ŞENOL

Kiralananın Temliki Halinde Kiracının Korunması Gereksiz mi?
-Kiralananın Temliki Halinde Yeni Malik Tarafından Tahliye
Edilen Kiracının Tazminat Talebi-

Mustafa Fadıl YILDIRIM

KAMU HUKUKU

“Sevk Tutuklaması” Sorunu ve AİHM’in Yaklaşımı
Hikmet Murat AKKAYA

Mükellefçe Gösterilen Kişi Beyanlarının Vergi İnceleme
Tutanaklarındaki Yeri

Recep KAPLAN

Democracy is one of the Main Features of the European Convention on Human Rights
Joseph ZAND / Hayri KESER

İslam Aile Hukukunda Kadının Mehir Hakkına Toplumun
Bakış Açısı Üzerine Bir Değerlendirme

Saliha OKUR GÜMRÜKÇÜOĞLU

İdari Yargıda “Görev”, “İş Bölümü”, “İş Dağılımı” Paradoksu
Dilşat YILMAZ

Bilgi İletişim Teknolojilerinin Demokrasi İçerisinde Kullanımı
ve Dijital Demokrasiye Geçiş

Mehmet Ali ZENGİN

ÇEVİRİ

İsviçre Federal Mahkemesi’nin Kira Bedelinin Kararlaştırılmaması
Halinde Kira Sözleşmesinin Kurulmadığına İlişkin 15.9.1993 Tarihli (BGE 119 II 347) Karar

Fahri Erdem KAŞAK

Tam Sayımızı görmek için tıklayınız