Cilt 14, Sayı 2 (Aralık 2010)

ÖZEL HUKUK

Şengül AL KILIÇ
Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi

Nusret ÇETİN / H. Ebru TÖREMİŞ
AB Finansal Araç Piyasaları Yönergesi ve Yönergenin
Yatırımcı-Yatırım Şirketi Arasındaki İlişkiye Etkileri

Harun KILIÇ
Türk Hukuku’nda Taliki Şarta Bağlı Borçlar ve Anonim
Ortaklıklarda Payın Devrinde Düzenleyici Kurumların İzinleri

Güneş KOCA
Model Of Adr Mechanism For Turkey In Regards
To Consumer Disputes In Telecommunications

Bilge TANRIBİLİR
Akit-Dışı Borçlara Uygulanacak Hukuka İlişkin Tüzükte
(Roma II) Ürün Sorumluluğu

Metin TOPÇUOĞLU
Yeni Çek Kanunu’na Göre Tüzel Kişileri
Temsilen Çek Düzenlenmesi ve Sonuçları

İpek YÜCER
Impossibility In Turkish Law

KAMU HUKUKU

Mehmet Emin ARTUK
Sıcherungsmaßnahmen

Sedat ÇAL
İdari Sözleşmelerde Ölçüt Sorunu ve Farklı Bir Yaklaşım Önerisi

Ali İhsan ERDAĞ
Bilişim Alanında Suçlar (Türk ve Alman Ceza Hukukunda)

Hasan ERİKLİ, Havvana YAPICI KAYA
Avrupa Birliği Üyesi Ülke Uygulamaları Çerçevesinde
TBMM’de Kanun Tasarı ve Teklifl erinin Komisyonlara Havalesi

Yakup GÖNEN
Elektrik Piyasası Faaliyetlerinin Kamu Hizmeti
Niteliğine İlişkin Bir Değerlendirme

Yusuf Şevki HAKYEMEZ
2010 Anayasa Değişiklikleri ve Demokratik Hukuk Devleti

Doğan KILINÇ
Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta İnternet
Sitelerine Erişimin Engellenmesi ve İfade Hürriyeti

Emin MEMİŞ
Anayasayı Yeniden Yapma ve Değiştirme Üzerine Analizler

Hasan MOR
Avrupa (Birliği) Bütünleşme Süreci ve Sorunları

İzzet ÖZGENÇ
Tefecilik Suçu

Yasin SÖYLER
Yargıtay Kararları Işığında Kişisel Kusur

Süleyman ÜSTÜN
Anayasa Mahkemesinin Ücret Gelirlerine İlişkin Gelir
Vergisi Tarifesi İptal Kararı ve Değerlendirilmesi

ÇEVİRİ

Cenk AKİL
Memuriyet Görevini İhlalden Dolayı Açılan ve İhtiyari Dava Arkadaşlığının
Mevcut Oluduğu Davada Kısmi Hükmün Verilip Verilemeyeceği Meselesi
Hakkında Alman Federal Temyiz Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi’nin 17.2.2004
Tarih ve 39/03 Sayılı Kararı

Bu sayımızın tamamını görmek için tıklayınız