Cilt 13, Sayı 1-2 (Haziran-Aralık 2009)

ÖZEL HUKUK

Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR
5941 Sayılı Çek Kanunu Hükümlerine Göre Ticaret Şirketi Yöneticilerinin, Temsilcilerinin ve
İmza Yetkililerinin Çek Hesabı Açma ve Çek Düzenleme Yasağı

Dr. Nusret ÇETİN
Sermaye Piyasalarında Yatırımcı Uyuşmazlıklarının Çözümüne Yönelik Türk ve İngiliz Modellerinin Karşılaştırılması

Arş. Gör. Seda KARA KILIÇARSLAN
Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı

Doç. Dr. Cemal OĞUZ
Yapı Alacaklısı Rehninin Konusu

Yrd. Doç. Dr. Hamdi PINAR
Hizmetin Serbest Dolaşımı Kapsamında Türk Vatandaşları için Vizesiz Avrupa

KAMU HUKUKU

Doç. Dr. Ömer ANAYURT
Avrupa Birliği Ülkelerinde Anayasa Mahkemelerinin Kompozisyonuna İlişkin Tartışmalar

Arş. Gör. Gülden ÇAMURCUOĞLU
Türkiye Cumhuriyeti'nin Toprak Reformu ve Milli Burjuvazi Yaratma Çabası

Ali Kemal KILAVUZ
Enerji Şartı Anlaşması Çerçevesinde Uyuşmazlıkların Çözümü

Yrd. Doç. Dr. Zeynep KIVILCIM
İnsan Hakları ve Karşı Hegemonya

Kadir KORKMAZ
Takdir Yetkisinin Disiplin Hukukunda Kullanımı ve Yargısal Denetimi

Yrd. Doç. Dr. Yaşar SALİHPAŞAOĞLU
Avrup İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye: Bazı Rakamlar ve Gerçekler

Yrd. Doç. Dr. Bülent YAVUZ
Çoğulcu Demokrasi Anlayışı ve İnsan Hakları

Arş. Gör. Dilşat YILMAZ
Alman İdari Yargılama Hukukunda İptal Davası

Arş. Gör. Elif YILMAZ
Uzlaşma Müessesinin Hukuki Niteliği ve Temel Vergilendirme İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi

Bu sayımızın tamamını görmek için tıklayınız