Cilt 10, Sayı 1-2 (Haziran-Aralık 2006)

ÖZEL HUKUK

Prof. Dr. Oğuz Kürşat ÜNAL
Sahte Fatura ve Faturadan Doğan Sorumluluklar

Yrd. Doç. Dr. Köksal KOCAAĞA
Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması

Yrd. Doç. Dr. Salahattin ALTINDAĞ
Dijital İmzanın Ticari Hayatta Kullanılması ve Düzenlenmesi

Dr. Hayrettin ÇAĞLAR
Patent Hukukunda Ön Kullanım Hakkı

Dr. Mehmet ÖZDAMAR
Ticaret Şirketlerine Sermaye Olarak Taşınmazların Taahhüt Edilmesi

Dr. Rıfat ERTEN
Türk Sporunun Yapısal Düzeni

Arş. Gör. A. Eda MANAV
İşverenin Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu

Arş. Gör. Atiye B. UYGUR
Teminat Amaçlı İnançlı İşlemler

Arş. Gör. Umut AKDENİZ
İhtiyati Haciz Müessesesi ve İhtiyati Hacizle İlgili Olarak Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar

Öğr. Gör. Betül TİRYAKİ
Leasing İşlemleri İle İlgili Avrupa Birliği Mevzuatının Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi

KAMU HUKUKU

Doç. Dr. Ender Ethem ATAY
Bağımsız İdari Otoriteler ve Türkiye Uygulaması

Doç. Dr. İlyas DOĞAN
1948 Soykırımının Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi Geriye Yürüyemeyeceği Sorunu

Dr. Kasım KARAGÖZ
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Parti Kapatma Davaları ve
Refah Partisi Kararının Venedik Komisyonu Raporları Doğrultusunda Değerlendirilmesi

Dr. M. Yasin ASLAN
Abu Gharib Incıdent And Prosecuting War Crimes In American Law

Murat AYDIN
İddianamenin Unsurları ve İadesi

Doç. Dr. İlyas DOĞAN
Devlet ve Din

Doç. Dr. İlyas DOĞAN
Devlet ve Din (İngilizce)

Bu sayımızın tamamını görmek için tıklayınız