Cilt 1, Sayı 2 (Aralık 1997)

KAMU ve ÖZEL HUKUK

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ
Hazırlanmakta Olan İdari Usul Kanunu Açısından Demokratikleşme Sürecinde Şeffaflaşma ve Bireye Tanınan Haklar

Prof. Dr. Servet ARMAĞAN
Emniyet Kuvvetleri ve Kitlelerarası İletişim

Prof. Dr. Rıza AYHAN
Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Hukuki Niteliği

Doç. Dr. Oğuz Kürşat ÜNAL
Türk Hukukunda Fatura Kavramı ve Hukuki Mahiyeti

Doç. Dr. İhsan ERDOĞAN
Tüketicinin Ayıplı Mal ve Hizmet İfalarına Karşı Korunması

Yrd. Doç. Dr. Ahmet BATTAL
Karşılığı Bulunmasına Rağmen Çek Bedelini Ödeyemeyen Bankanın Hamile Karşı Hukuki Sorumluluğu

Yrd. Doç. Dr. İsmail KAYAR
Kredi Sözleşmelerinde Bankaya Tek Yanlı Faiz Artırma Yetkisi Veren Hükümlerin Geçerliliği ve Uygulanması

Yrd. Doç. Dr. Kürşat Nuri TURANBOY
Sebepsiz Zenginleşme Davasının Asli-Tali Niteliği

Dr. Ekrem Buğra EKİNCİ
İslam-Osmanlı Hukukunda Vasiyetin İsbatı

Yrd. Doç. Dr. Ender Ethem ATAY
Hukukta Meşruiyet Kavramı

Dr. İhsan KELEŞ
Türkiye'de Göç Eğilimleri ve Şehirleşme Süreci

Doç. Dr. Abdurrahman AYHAN
Avrupa Sosyal Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Üzerine Sosyal Politika Bakımından Bazı Düşünceler

Yrd. Doç. Dr. Halil KALABALIK
İdare Hukukunda Takdir Yetkisi Kavramı ve Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması

Yrd. Doç. Dr. Ercüment TEZCAN
Avrupa Birliği'nin Üçüncü Ülkelere Karşı Uyguladığı Ortak Ticaret Politikasının Hukuksal Dayanakları ve
Bu Çerçevede Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi

Hasan T. FENDİOĞLU
Outlines Of Human Rights In Ottoman Period

Yrd. Doç. Dr. Selim ERDOĞAN
1980 Sonrası Türkiye Milli Gelirindeki Değişmeler

Sabahattin YÜREKLİ
Bakanlar Kurulu'nun Vergilendirme Yetkisi

ÇEVİRİLER

Yrd. Doç. Dr. Ender Ethem ATAY
Anayasa Yargısı ve Demokrasi

Dr. Mesut H. CAŞIN
Rus Mafya'sı

Bu sayımızın tamamını görmek için tıklayınız