5941 Sayılı Çek Kanunu Paneli

5941 Sayılı Çek Kanunu Paneli (26 Mart 2010)

Sunuş

Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN
İçindekiler Açılış Konuşması

Oturum Başkanı Prof. Dr. Rıza AYHAN

Yeni Çek Kanunu

Prof. Dr. Ünal TEKİNALP

5941 Sayılı Çek Kanunu ve Uygulamalar

Y.19.Hd. Üyesi Mahmut BİLGEN

5941 Sayılı Çek Kanunu'nda Düzenlenen Suçlar ve Koruma Tedbiri Gerektiren Fiiller

Y.10.CD. Üyesi Ali KINACI

Yeni Çek Kanunu Üzerine Bir Değerlendirme

Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ Tartışmalar

5941 Sayılı Çek Kanunu Paneline İlişkin Ekler

*** Çek Kanunu
*** Merkez Bankası 2010/10 Sayılı Tebliği
*** 5941 Sayılı Çek Kanunu Gerekçesi ve Adalet Komisyonu Raporu
*** Katkıda Bulunanlar
*** Panele Katılanlar